اداره آمار و اطلاعات

 

آمار به عنوان یك ابزار علمی، شامل مفاهیم و روش های جمع آوری داده به وسیله یك فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری بوسیله تجزیه و تحلیل داده ها و اساس و پایه برنامه ریزی می باشد، از این رو درسازمانها و نهادهای موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات اخذ شده از حوزه های مختلف دانشگاه درخصوص اعضاء محترم هیات علمی،کارکنان، آماردانشجویان، رویدادهای ورزشی، رویدادهای فرهنگی، اطلاعات پژوهشی، اطلاعات سیستمهای رایانه ای اینترنت، اطلاعات آزمایشگاه ها وکارگاه ها و ثبت درسیستم جامع آماری سازمان مرکزی دانشگاه و بعضاٌ گزارش به مسئولین محترم واحد از اهم وظایف این حوزه است.

در حال حاضر آقای محمد نیک سیما (رزومه) عهده دار مسئولیت این حوزه هستند .

 

نام: محمد

نام خانوادگی:  نیک سیما

تاریخ تولد: 1355

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تاریخ استخدام: 05/10/1379

پست سازمانی:  مسئول آمار واطلاعات .

پست های سازمانی ازبدو استخدام:

1-مسئول صندوق رفاه دانشجویان.2-مدیرامورمالی.3-رییس کارگزینی کارکنان.4-مدیرآزمایشگاه ها.5-مسئول آمارواطلاعات.

کارگاه های آموزشی ضمن خدمت:

1-کتابخانه ی دیجیتال. 2-آشنایی با مبانی کامپیوتر و ویندوز7. 3-بهره بردای ازسامانه ارزیابی و رتبه بندی واحدهای دانشگاهی. 4-آشنایی با حقوق خانواده. 5-تشریح الزامات مدیریت آزمایشگاه مرجع.6-نمازواحکام.7-شیوه های دعوت به نماز.8-کمکهای اولیه.9-آموزش بهداشت عمومی.10-بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.11-آموزش ویندوزایکس پی.12-آشنایی با فنون اداری.13-ایده های کارآفرین و دانش بنیان.14-آشنایی با مفاهیم مدیریت ارزیابی وتحلیل عملکرد.15-تغذیه وبهداشت.16-تفسیرکامل برگه های خونی در برگه آزمایش.17-ورزش وتندرستی.18-آموزش حسابداری.

سوابق علمی پژوهشی:

مقاله علمی پژوهشی داخلی با عنوان یکسان سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل.