بسمه تعالی

 

رزومه مسعود باغفلکی 

مشخصات : مسعود باغفلکی، فرزند نوروز علی ، متولد 1350 و متاهل

 

سوابق آموزشی

 

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران (1371 تا 1374)

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران(1375 تا 1377)

دکتری ریاضی کاربردی از دانشگاه پونا، پونا، هند ( 1389 تا 1393 یا  2014--2010)

عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از 1377

 

سوابق پژوهشی

 

چاپ مقاله علمی در کنفرانس ریاضی ایران 1379

چاپ کتاب برنامه نویسی کامپیوتر 1380

چاپ یک مقاله در کنفرانس بین المللی The Effect of Sciences on Globalization - 2011 در کشورهند.

چاپ یک مقاله در کنفرانس بین المللی ISTAM - 2012 در کشور هند.

چاپ یک مقاله در کنفرانس ملی  NCDMAA - 2013  در کشور هند .

چاپ یک مقاله در کنفرانس ملی  - 2013 MIT-NCEAMدر کشور هند.

چاپ چهار مقاله در مجلات بین المللی

International Journal of Theoretical and Applied Mechanics (IJTAM), 2012

International Journal of Applied Mathematics and Mechanics (IJAMM), 2013

International Journal of Applied Mathematical Sciences (JAMS) , 2013

Universal Journal of Engineering Sciences, Horizon Research Publishing, 2013

 

چاپ سه مقاله در مجلات  بین المللیISI :

International Journal of Applied Mechanics, World Scientific, Imperial college press, 2012.

International Journal of Marine Science and Applications, Springer, 2014.

Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 137 (3), 031303, 2015

 

یک مقاله در دست چاپ در مجلات  بین المللیISI  در سال 2015

 

 

عضو شورای پژوهشی واحد کرمانشاه در مقاطع مختلف.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه  واحد کرمانشاه.

 

سوابق اجرایی

 

مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه پیام نور کرمانشاه ( 1377 تا 1378 )

مدیر امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 1378 تا 1379 )

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ( 1380 تا 1383 )

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب، کرمانشاه ( 1383 تا 1386 )

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور ، کرمانشاه ( 1386 تا 1387 )

دبیر منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی ( 1387 تا 1388 )

مدیر گروه رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از 1393.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه از 1394.

 

سوابق فرهنگی

 

عضو بسیج دانش آموزی و بسیج دانشجویی در تمام مقاطع تحصیلی و نیز بسیج اساتید.

عضو انجمن اسلامی ودارس و و دانشگاههای محل تحصیل.

 

شماره تماس:         09183323221 و 08337243181.

ایمیل : masoudbaghfalaki@yahoo.com; baghfalaki@gmail.com

m.baghfalaki@iauksh.ac.ir